do początku mapa serwisu kontakt  
LUBUSKIE DLA SENIORÓW » Blok historyczny

I.BLOK HISTORYCZNY

 

Wykładowca dr hab. Marcel Tureczek

 

Wśród wielu form aktywności związanych z działalnością i organizacją czasu wolnego MUTW, dużą popularnością cieszą się zajęcia związane z przeszłością regionu i szerzej rozumianą historia. W ostatnim czasie odbył się cykl spotkań z prof.Marcelim Tureczkiem związanym z Uniwersytetem Zielonogórskim. Wykładowca mieszkający na co dzień w okolicach Międzyrzecza przybliżył słuchaczom specyfikę lokalnego krajobrazu kulturowego z uwzględnieniem cech architektury, środowiska naturalnego, zagadnień historycznych związanych z jego kształtowaniem sie i wreszcie problemy ochrony. Istotą tych spotkań jest poznanie tych miejsc, które otaczają nas na codzień i zarazem tych, które uważane są za znane i dobrze zrozumiane. Okazuje się, że często tak nie jest i dopiero próba naukowej analizy ukazuje te cechy, których nie widać ,,gołym okiem".

 

 

Wykład mgr Andrzeja Kirmiela - Ziemia międzyrzecka uwarunkowania geopolityczne .

 

Wykłady na temat ,,Międzyrzecz dawniej i dziś" dotyczą zasadniczo historii ziemi międzyrzeckiej ze szczególnym uwzględnieniem okresu od początku XIX wieku do 1945 roku. Główny punkt ciężkości omawianych zagadnień to stosunki narodowościowe i religijne, procesy demograficzne i gospodarcze w regionie. Wykłady są prowadzone w formie prezentacji multimedialnej co pozwala na lepsze zrozumienie omawianych tematów.