do początku mapa serwisu kontakt  
LUBUSKIE DLA SENIORÓW » II.Blok psychopedagogiczny - ćwiczenia umysłu

II.Blok psychopedagogiczny :

   ćwiczenia umysłu - zajęcia prowadzi mgr Małgorzata Makarewicz z Fundacji ,,Między"

   sala 103 MOK

 

Zajęcia prowadzone są w formie aktywnej-warsztatowej, z wykorzystaniem różnych metod pracy. Dzięki tego rodzaju zajęciom seniorzy mogą w praktyce nabywać i ćwiczyć nowe umiejętności, poznawać i rozwijać swoje zasoby, czerpać wiedzę od innych oraz radość ze współpracy i bycia w grupie.

Blok psychopedagogiczny w związku z potrzebami seniorów podzielony został na warsztaty o tematyce :

- ,,Trenuj pamięć " , czyli jak najdłużej zachować intelektuajną sprawność w wieku senioralnym.

Celem warsztatów jest m.in.:doskonalenie funkcji poznawczych, takich jak: pamięć, koncentracja uwagi, spostrzegawczość, logiczne myślenie, kreatywność, poznanie technik usprawniających pamięć, proces uczenia się oraz profilaktyka zdrowia - przeciwdziałanie chorobom wieku podeszłego.

-,,Techniki relaksacji" , czyli jak lepiej radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami.

Celem warsztatów jest m.in.: wzrost świadomości wpływu stresu na zdrowie psychiczne, fizyczne oraz sprawność intelektualną - zaburzenia emocji, choroby somatyczne, problemy z pamięcią, koncentracją, orientacją, dyzpozycyjnością itp.

- ,,Ja-Ty-My" ,czyli jak skutecznie komunikować się z innymi.

Celem warsztatów jest: wzrost kompetencji społecznych, rozwój umiejętności skutecznego porozumiewania się, poprawa relacji rodzinnych, sąsiedzkich oraz międzypokoleniowych.