do początku mapa serwisu kontakt  
LUBUSKIE DLA SENIORÓW » VI.Blok - Architektura i Historia Sztuki

 VI.ARCHITEKTURA I HISTORIA SZTUKI

     Wykładowca dr Bożena Grabowska

 

Historia sztuki

 

Prowadzone zajęcia z historii sztuki europejskiej obejmują wykłady prezentujące sztukę od czasów starożytności (Grecja i Rzym), przez sztukę wczesnochrześcijańską, średniowiecze, nowożytność po współczesność (sztukę najnowszą). Opowieściom o najcenniejszych dziełach towarzyszą ilustracje. Oprócz przekazywanych informacji o poszczególnych stylach,artystach i ich twórczości, słuchacze na spotkaniach dowiadują się o źródłach obecnych zjawisk kulturowych oraz wynikających z nich postaw, dzięki czemu również wydarzenia współczesne stają się bardziej zrozumiałe. A poniewaz dzieło sztuki jest odbiciem świadomości swoich czasów, prezentowane przykłady wyjaśniają świat przeszłości oraz przyczyny różnych epizodów artystycznych z teraźniejszości. Po wysłuchaniu cyklu wykładów, słuchacze powinni umieć rozróżniać style sztuki oraz przyporządkować im poszczególne, konkretne zabytki - także, a może przede wszystkim te - które mają wokół siebie, w swoim regionie. Z racji ogromu zagadnień i konieczności ich przekazania w krótkim czasie, na spotkaniach sygnalizuje się problemy i porządkuje wiedzę posiadaną przez słuchaczy, co wymaga od nich uwagi i zmusza do samokształcenia.

 

dr Bożena Grabowska